OLEKSIJ OLIJNIK

Chief People Time Management Officer

CYTAT

“Ludzie są najcenniejszym i najbardziej zmiennym zasobem w każdej organizacji. Dzięki odpowiedniemu podejściu do rozwoju i motywacji pracowników można uszczęśliwić ludzi i osiągnąć terminową realizację projektów. Na tym polega mój wkład w Computools i moje oddanie zespołowi.”

Oleksij Olijnik jest głównym Menedżerem ds. zarządzania i organizacji czasu zespołu Delivery w Computools. Jest przewodnią postacią w zarządzaniu talentami technologicznymi firmy Computools i dba o to, aby każdy specjalista był podłączony do projektu, co odpowiada jego kompetencjom.

Przed powołaniem na stanowisko CPTMO Oleksij Olijnik pracował jako Menedżer HR w Computools i zajmował się głównie zarządzaniem i rozwojem personelu. Jego sfera wpływów obejmowała wdrażanie, doskonalenie i dostosowywanie zasobów ludzkich do ulotnego środowiska biznesowego. Jego zadania dotyczyły opracowania struktury zapewniającej produktywność i efektywność pracowników. Podczas swojej pierwszej pracy Oleksij zdobył ważne umiejętności, wiedzę, kompetencje i możliwości zawodowe, które pozwoliły mu utrzymać dynamiczny rozwój firmy i zoptymalizować jej strukturę na wielu poziomach. Ponadto Oleksij Olijnik opracował, wdrożył i dostosował modele rozwoju personelu, programy motywacyjne pracowników i system informacji zwrotnej w Computools.

Jak CPTMO, Oleksij Olijnik jest odpowiedzialny za system zarządzania i koordynację celów zespołów Delivery. Uczestniczy we wszystkich procesach opracowywania projektów na najwyższym poziomie, pomagając dyrektorowi technologicznemu w rozwiązywaniu problemów związanych z motywacją i produktywnością w miejscu pracy. Oleksij ma tytuł magistra w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i ekonomii pracy i ma wystarczające doświadczenie, aby być obecnym we wszystkich głównych procesach HR, od zatrudniania po podpisywanie umów, stosunek pracy, a także działa jako główna osoba decydująca o przyznaniu świadczeń i korzyści pracownikom.

DOŁĄCZ DO COMPUTOOLS

WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB NAPISZ DO NAS NA hr@computools.com A DOBIERZEMY DLA CIEBIE INTERESUJĄCĄ OFERTĘ

    CV (W FORMACIE:.DOC, DOCX, .PDF LUB .RTF)*

    WYŚLIJ CV →