O Computools

Computools tworzy najbardziej ustrukturyzowane i wydajne rozwiązania programowe i produkty

WIĘCEJ O COMPUTOOLS

COMPUTOOLS POMAGA KSZTAŁTOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ FIRM NASZYCH KLIENTÓW, OFERUJĄC PRODUKTY, USŁUGI I ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH POTRZEBUJĄ W PRZYSZŁOŚCI. WSPIERAMY RÓWNIEŻ BUDOWANIE PRZYSZŁOŚCI UKRAINY, POMAGAJĄC JEJ STAĆ SIĘ GLOBALNYM CENTRUM IT DLA IDEI, KTÓRE ZMIENIAJĄ ŚWIAT

FILOZOFIA COMPUTOOLS OPIERA SIĘ NA TRZECH ZASADACH:

1.

W Computools innowacje są standardem. Klienci ufają nam dzięki naszej przejrzystości, strukturalności, wysokiej wydajności i intuicyjnej funkcjonalności na każdym etapie procesu tworzenia oprogramowania. W końcu, jeśli nie robisz tego perfekcyjnie, to czy w ogóle warto to robić?

2.

Przyszłość jest pod kontrolą. Jesteśmy firmą wizjonerów – ludzi, którzy nie tylko zwracają uwagę na to, co dzieje się na całym świecie, ale także oferują unikalne rozwiązania, które tworzą prawdziwą zmianę.

3.

W głębi duszy jesteśmy cyfrowymi humanistami. Nasze platformy, aplikacje i produkty IT mają jeden cel: ułatwić naszym klientom dbanie o swoich klientów. Zaczyna się od zorientowanego na człowieka podejścia do wszystkiego, co robimy. Niezależnie od tego, czy chodzi o budowanie doświadczenia klienta, pracę z klientami czy zarządzanie zespołem — kierujemy się empatią.

USŁUGI FIRMY DLA KLIENTÓW

NASI KLIENCI UFAJĄ NAM POPRZEZ PRZEJRZYSTOŚĆ, STRUKTURĘ, WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ I INTUICYJNĄ FUNKCJONALNOŚĆ NA WSZYSTKICH ETAPACH PROCESU TWORZENIA OPROGRAMOWANIA.

PRZEMYSŁ

Ekspertyza branżowa Computools pozwala na innowacyjne spojrzenie na budowanie relacji z klientami i podnoszenie jakości serwisu

Branżowe centra kompetencyjne Computools skupiają się na sferach biznesowych klientów, w celu digitalizacji ich procesów operacyjnych i poprawy komunikacji z klientami. Eksperci Computools przyczyniają się do rozwoju biznesu przyszłości dzięki unowocześnieniu procesów biznesowych i usprawnieniu doświadczenia klientowskiego.

TWORZYMY ROZWIĄZANIA PROGRAMOWE DLA MIĘDZYNARODOWYCH FIRM I PAŃSTW

EKOSYSTEM

STWORZYLIŚMY EKOSYSTEM, W KTÓRYM NOWI PRACOWNICY MOGĄ BARDZO SZYBKO ZDOBYĆ NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIA, JAKIE ZGROMADZIŁY SIĘ W FIRMIE.

PRAKTYKI INŻYNIERSKIE

 • Rozwój technologii i szkolenie stosu wewnętrznego,
 • Rozwój architektury,
 • Tworzymy najlepsze praktyki dla DevOps.

WZORCE DECYZYJNE

Opracowujemy szablony rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć liczbę rutynowych czynności w procesie rozwoju.

PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I DORADZTWA

Opracowujemy zestawy rozwiązań, które są szablonowymi ekosystemami, które umożliwiają tworzenie niestandardowych projektów dla określonych przypadków użycia.

DOŁĄCZ DO COMPUTOOLS

WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB NAPISZ DO NAS NA hr@computools.com A DOBIERZEMY DLA CIEBIE INTERESUJĄCĄ OFERTĘ

  CV (W FORMACIE:.DOC, DOCX, .PDF LUB .RTF)*

  WYŚLIJ CV →

  Nagrody, wyróżnienia i przyznania

  PRZEZ LATA PRACY FIRMA COMPUTOOLS ZDOBYŁA DUŻE DOŚWIADCZENIE I STAŁA SIĘ WYSOCE PROFESJONALNĄ FIRMĄ TWORZĄCĄ OPROGRAMOWANIE

  stowarzyszenia i społeczna odpowiedzialność biznesu

  COMPUTOOLS TO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE, KTÓRA UCZESTNICZY W RÓŻNYCH INICJATYWACH, ABY DZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM ORAZ CZYNIĆ TEN ŚWIAT LEPSZYM MIEJSCEM

  ADP

  ARTIFICIAL INTELLIGENCE BUSINESS DIRECTORY BY AMERICAN DATA PROCESSING, INC.

  American Data Processing, Inc. stworzył The Artificial Intelligence Business Directory by American Data Processing, INC. - platforma biznesowa, dzięki której przedsiębiorstwa poszukujące usług i rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji miały możliwość bezpośredniego kontaktu z wykwalifikowanymi firmami, które mają duże doświadczenie w tych branżach. Platforma pozwala klientom szybko znaleźć wykonawców, którzy szybko zbudują potrzebny produkt. Firmy mogą mieć pewność co do kompetencji i kwalifikacji firm, które oferują swoje usługi na tym portalu.

  IFIP

  INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION PROCESSING

  IFIP jest pozarządową organizacją non-profit dla naukowców i profesjonalistów zajmujących się przetwarzaniem informacji od 1960 roku. Jest uznawana przez Organizację Narodów Zjednoczonych i inne organizacje światowe, a obecnie zrzesza Stowarzyszenia IT z 56 krajów, które obejmują pięć kontynentów i mają ponad pół miliona członków. Jednym z ważnych obszarów działalności IFIP jest organizacja i finansowanie konferencji informatycznych.

  WITSA

  WORLD INFORMATION TECHNOLOGY AND SERVICES ALLIANCE

  WITSA to przodujące konsorcjum branży IT z ponad 80 krajami na całym świecie. Jego uczestnicy stanowią ponad 90% światowego rynku technologii informatycznych. WITSA stara się rozwijać przemysł i napędzać jego transformację, ponieważ technologia informacyjno-komunikacyjna (ICT) jest jedną z napędzających gałęzi gospodarki światowej. Stowarzyszenie promuje handel międzynarodowy i inwestowanie w produkty i usługi ICT poprzez globalną sieć kontaktów. Dokłada starań o współpracę w branży oraz wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy firmami.

  Microsoft

  Microsoft Partner

  Microsoft Partner Network to program partnerski firmy Microsoft dla firm IT, które świadczą usługi i rozwiązania oparte na produktach firmy Microsoft. To partnerstwo umożliwia dostęp do licencjonowanych narzędzi marketingowych i wsparcia, technologii, szkoleń i instrukcji dla pracowników, a także współpracę z firmą Microsoft i tworzenie rozwiązań opartych na ich produktach.

  CUCC

  CANADA-UKRAINE CHAMBER OF COMMERCE

  CUCC Canada Ukraine Chamber Commerce (Kanadyjsko-Ukraińska Izba Handlowa) to Kanadyjskie Stowarzyszenie Biznesowe, którego celem jest promowanie rozwoju gospodarczego Ukrainy i zmniejszenie poziomu ubóstwa. Od 1992 roku CUCC wkłada wiele wysiłku w edukację, badania, doradztwo i strategie potrzebne ukraińskim firmom i osobom prywatnym do prowadzenia działalności w Kanadzie. Jej członkowie mają wyjątkową możliwość znalezienia partnerów biznesowych, a także uzyskania niezbędnych informacji na temat eksportu produktów, norm regulacyjnych i innych kwestii związanych z handlem.

  BUCC

  THE BRITISH UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE

  The British Ukrainian Chamber of Commerce Brytyjsko-Ukraińska Izba Handlowa (BUCC), założona w 1997 roku, zrzesza brytyjskie, ukraińskie, międzynarodowe firmy i osoby prywatne. Wspiera firmy prowadzące działalność w Ukrainie lub w Wielkiej Brytanii, a także w USA, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Izba dostarcza szczegółowych informacji na temat biznesu, handlu i kultury w Ukrainie i Wielkiej Brytanii, pomagając swoim członkom i innym osobom zainteresowanym możliwościami biznesowymi na Ukrainie i Wielkiej Brytanii. BUCC wspiera Wspólnotę Narodów, regularnie organizując spotkania biznesowe z doświadczonymi prelegentami oraz różnego rodzaju wydarzenia edukacyjne.

  USBA

  Ukrainian-Swiss Business Association

  USBA jest publiczną organizacją non-profit utworzoną pod protektoratem Ambasady Ukrainy w Konfederacji Szwajcarskiej w celu wspierania i promowania interesów szwajcarskich firm przemysłowych, handlowych i usługowych w Ukrainie oraz ukraińskich firm w Szwajcarii.
  Jako jedno stowarzyszenie tego typu, USBA pracuje nad rozwiązywaniem różnych problematycznych kwestii, dążąc do długoterminowego partnerstwa i współpracy.

  een

  ENTERPRISE EUROPE NETWORK

  Enterprise Europe Network pomaga przedsiębiorstwom we wdrażaniu innowacji i rozwoju na skalę międzynarodową. Jest to ogólnoświatowa sieć wsparcia dla firm, które mają ambicje wejścia na rynek międzynarodowy. Działalność firmy została wdrożona w ponad 60 krajach. Obecnie jest to ponad 600 organizacji i 3000 ekspertów, w tym: Izby Przemysłowo-Handlowe, instytuty badawcze i uniwersytety, które są znane z niezwykłego wsparcia przedsiębiorców.

  NUCC

  THE NORWEGIAN UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE

  The Norwegian Ukrainian Chamber of Commerce Norwesko-Ukraińska Izba Handlowa (NUCC) została założona w celu stymulowania zwiększonej współpracy handlowej między Norwegią a Ukrainą. Zachęca do stosunków handlowych między Norwegią a Ukrainą w celu promowania interesów biznesowych swoich członków w obu krajach, wspierając handel (eksport/import), inwestycje oraz współpracę w zakresie badań i rozwoju, a także edukacji. Działalność NUCC koncentruje się na budowaniu relacji, wymianie informacji i doświadczeń między stronami, wspieraniu, nawiązywaniu i rozwijaniu relacji biznesowych między członkami a potencjalnymi partnerami biznesowymi.

  IT UA

  IT UKRAINE ASSOCIATION

  Stowarzyszenie (IT Ukraine Association) zostało założone w 2004 roku przez przewodnie firmy IT w Ukrainie. Przez lata aktywnej pracy Stowarzyszenie stało się największą społecznością firm IT w Ukrainie i zrzesza ponad 50 przewodnich firm programistycznych. Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju sektora IT w kraju. Wśród celów stowarzyszenia jest ochrona interesów branży IT, wspieranie rozwoju projektów edukacyjnych i społecznych, promocja przemysłu w Ukrainie i za granicą oraz wspieranie biznesu poprzez nawiązywanie nowych kontaktów.

  EPO

  EXPORT PROMOTION OFFICE OF UKRAINE

  Export Promotion Office of Ukraine instytucja państwowa „Biuro Promocji Eksportu Ukrainy” została założona w 2018 roku na podstawie organu opiniodawczo-doradczego „Biuro Promocji Eksportu” przy Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy i rozpoczęła niezależną pracę na rzecz wspierania ukraińskiego biznesu i promocji ukraińskiego eksportu w grudniu 2018 r. Celem strategicznym „Biuro Promocji Eksportu Ukrainy” – jest pomoc ukraińskiemu biznesowi odnieść sukces na rynkach zagranicznych poprzez rozwój kompetencji eksportowych ukraińskiego biznesu, promocję ukraińskich towarów i usług za granicą, zapewnienie partnerstwa i współpracy między ukraińskim a zagranicznym biznesem.

  AUCC

  THE AUSTRALIA-UKRAINE CHAMBER OF COMMERCE

  The Australia- Ukraine Chamber of Commerce Australijsko-Ukraińska Izba Handlowa została założona w 2015 roku w celu rozszerzenia relacji biznesowych między Australią a Ukrainą. Stowarzyszenie dąży do nawiązania kontaktów swoich przedstawicieli z innymi firmami australijskimi i ukraińskimi zainteresowanymi współpracą, zapewnienia skutecznych programów ochrony interesów oraz rozpowszechniania informacji i nowych pomysłów za pośrednictwem wydarzeń biznesowych i platformy internetowej.

  JASIPA

  JAPAN SYSTEM INTEGRATION PARTNERS ASSOCIATION

  JASIPA (Japan System Integration Partners Association) to stowarzyszenie informatyczne, które zrzesza liczne firmy IT na całym świecie i wspiera wdrażanie technologii IT w małych i średnich firmach w całej Japonii. Dołączenie do JASIPA umożliwia rozwój silnych powiązań biznesowych między japońskimi i światowymi firmami IT, a także wymianę rozwiązań technicznych i biznesowych w celu otwarcia nowych ścieżek rozwoju firmy. Ta organizacja non-profit powstała w 2002 roku i obecnie skupia setki przedstawicieli branży IT.