Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Computools pomaga innym realizować się i poprawiać życie w środowisku

RAPORTY

CO ROBIMY KAŻDEGO ROKU

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI FIRMY COMPUTOOLS

DOBRO PRACOWNIKÓW

SPORT I ZDROWY TRYB ŻYCIA

Zwracamy uwagę na sport i zdrowy tryb życia, ponieważ rozumiemy, że aby osiągnąć skuteczność, dobry nastrój, musisz od czasu do czasu zmieniać aktywność umysłową na fizyczną i odwrotnie. Wynajmujemy na koszt firmy boiska do piłki nożnej i koszykówki, a także umawiamy się na zniżki na siłownie. Od czasu do czasu, w weekendy organizujemy zbiorowe wyjazdy na przyrodę.

BUDOWANIE ZESPOŁU

Tworzymy i utrzymujemy efektywną atmosferę pracy w firmie. Koncentrujemy się na unikaniu sytuacji konfliktowych, stresu, a jeśli coś takiego się wydarzyło, pomagamy wejść w komfortowy stan psychoemocjonalny i rozwiązać sytuację. Ponadto na bieżąco organizujemy nieformalne spotkania zespołów, na koszt firmy, w restauracjach lub w innych miejscach na życzenie zespołu, aby każdy czuł zaufanie do siebie i miał poczucie zaufania do innych w zespole i całej firmie.

EDUKACJA I SZKOLENIA

Przyczyniamy się do rozwoju każdego pracownika. W tym celu organizujemy szkolenia w firmie – wykłady prowadzone przez najlepszych specjalistów i menedżerów dla wszystkich chętnych zespołów. Przyczyniamy się również do rozwoju języka angielskiego, organizując odpowiednie kursy na koszt firmy.

Organizujemy konferencje tematyczne, które mogą potencjalnie pogłębić wiedzę naszych pracowników. Ponadto sami organizujemy konferencje. Posiadamy własne kursy i certyfikaty. Pomagamy w opłaceniu certyfikatów zewnętrznych. Współpracujemy również z uniwersytetami nad ich programami studiów. Przyjmujemy studentów z uczelni na staż i inwestujemy w ich rozwój.

ADAPTACJA NOWICJUSZY

Ćwiczymy przyjazną formę rozmowy kwalifikacyjnej, aby każdy czuł się komfortowo podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Po pomyślnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostaje pełnoprawnym pracownikiem Computools.

Pierwszego dnia odbywa się proces podpisywania niezbędnych dokumentów ze szczegółową konsultacją z prawnikami, poznaniem kultury korporacyjnej i procesów działu przy wsparciu People Manager i lidera odpowiedniego zespołu. Pracownicy na wszystkich etapach pracy otrzymują szybkie odpowiedzi na swoje pytania.

PRACOWNICY I INFORMACJE

W Computools dostęp do informacji jest chroniony i zapewniany zgodnie z instrukcjami pracy. Każda ważna decyzja jest podejmowana po dyskusji i uzasadnieniu. Pracownicy wykonują pracę zgodnie z procesami, które mają na celu m.in. zapewnienie zdrowego mikroklimatu w zespole oraz poczucie zaangażowania i bezpieczeństwa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

PRACA Z POCZĄTKUJĄCYMI SPECJALISTAMI

Staramy się rozwijać i uczestniczyć w rozwoju całej sfery IT. W tym celu organizujemy staż, który pomaga rozwijać nowe pokolenie specjalistów IT. To świetna okazja, aby rozpocząć karierę programistyczną i z czasem stać się częścią profesjonalnego zespołu Computools.

DOBROCZYNNOŚĆ

Wspieramy i popularyzujemy IT w każdym kraju, w którym znajdują się biura firmy. Wspieramy Olimpiady i hackathony, prowadzimy wycieczki po naszych biurach dla wyspecjalizowanych szkół i akademii.

Szczególne miejsce w odpowiedzialności społecznej zajmuje dobroczynność. Stale pomagamy sierocińcom i schroniskom dla zwierząt.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PARTNERÓW I KLIENTÓW

JAKOŚĆ I OBOWIĄZKI

Firma, reprezentowana przez kierownika projektu, stale monitoruje realizację uzgodnionych z klientem warunków na wszystkich etapach projektu. Kierownictwo firmy podejmuje działania w celu stworzenia warunków pracy niezbędnych do zapewnienia jakości wykonywanych prac zgodnie z ustalonymi wymaganiami, w tym stworzenia bezpiecznych i komfortowych warunków pracy.

POTENCJAŁ INNOWACYJNY

Firma świadczy usługi programistyczne dla organizacji działających w zakresie obsługi klienta, handlu detalicznego, finansów, opieki zdrowotnej. Zespół Computools wykorzystuje zdobyte doświadczenie w projektach i wnosi znaczący wkład w rozwój innowacji w firmach z tych branż.

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI

Computools jest członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń, co pozwala nam uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na pytania dotyczące interakcji między krajami i uczestniczyć w badaniach na kluczowe tematy biznesowe. Wspieramy stowarzyszenia i jesteśmy sponsorami.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

„PRZEJRZYSTY” BIZNES COMPUTOOLS

Informacje o Computools są publiczne. Wspieramy walkę z korupcją, przekupstwem i wymuszeniami. Computools zostało założone z myślą, że możliwe jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań programowych dla firm każdej wielkości. Obecnie nasza firma współpracuje z firmami różnej wielkości: od małych po znane na całym świecie.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ŚRODOWISKA
І RÓWNOŚĆ SPOŁECZNA
ZDROWE ŚRODOWISKO
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska są integralną częścią naszej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wierzymy, że ochrona naszego środowiska – niezależnie od tego, czy chodzi o recykling, rozwiązywanie problemów związanych z marnotrawstwem żywności, wykorzystywanie zrównoważonych zasobów i dołączanie do działań związanych z sadzeniem drzew – jest ważnym i istotnym krokiem, aby upewnić się, że wszyscy żyjemy w zdrowym świecie. Dlatego co miesiąc angażujemy się w działania zdrowotne i wolontariat z naszymi pracownikami. W ciągu ponad 10 lat udało nam się spędzić co najmniej 20 000 godzin na zaangażowaniu w ochronę środowiska i filantropię.
RÓWNOŚĆ SPOŁECZNA
Szybkie tempo globalizacji, wzrost tolerancji dla różnych grup mniejszościowych powoduje, że wiele firm ponownie rozważa swoje podejście do zatrudniania, aby uniknąć łamania praw człowieka, dyskryminacji i jakiejkolwiek formy nierówności społecznych wśród swoich pracowników.

W Computools nasze podejście do zatrudniania i relacje w pracy opierają się na pozytywnych praktykach społecznych i etycznych, kompetencjach zawodowych i taktyce. Tym samym Computools zatrudnia jednych z najbardziej wykwalifikowanych i utalentowanych pracowników, których kompetencje zawodowe i kreatywność przynoszą korzyści zarówno naszym klientom, jak i samej firmie.

To samo podejście dotyczy naszych partnerów i klientów, gdzie wszyscy są po tej samej stronie, jeśli chodzi o poszanowanie praw człowieka i przestrzeganie kodeksu etycznego. Dlatego nasz szacunek i równe traktowanie osób różnych płci, osób niepełnosprawnych i innych mniejszości przyczynia się do równości społecznej w naszej firmie i wśród naszych kontrahentów.

DOŁĄCZ DO COMPUTOOLS

WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB NAPISZ DO NAS NA hr@computools.com A DOBIERZEMY DLA CIEBIE INTERESUJĄCĄ OFERTĘ

    CV (W FORMACIE:.DOC, DOCX, .PDF LUB .RTF)*

    WYŚLIJ CV →