POLITYKA PRYWATNOŚCI COMPUTOOLS W INTERNECIE

DZIĘKUJĘ ZA ODWIEDZENIE
https://careers.computools.pl/

PODSTAWY I ZASADY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Niniejszy dokument opisuje charakterystykę informacji, które Computools zbiera podczas odwiedzania i wypełniania formularza opinii na naszej stronie, podczas kontaktowania się z Computools przez e-mail, oraz podstawy takiego zboru, analizy i przetwarzania. Dokument zawiera również dane o tym, jakie informacje i w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i wdrażamy.

Jedną z zasad pracy z kandydatami na stanowisko w Computools jest uczciwość i przejrzystość w zbieraniu i przetwarzaniu Twoich informacji osobowych. Wszelkie informacje zebrane przez Computools będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności, aby podejmować skuteczniejsze decyzje dotyczące wsparcia biznesowego, działań, w których chcesz uczestniczyć, oraz w celu zapewnienia lepszej obsługi naszym klientom. Traktujemy korzystanie z informacji o naszych kandydatach na stanowisko z pełną odpowiedziałnością. Nie sprzedajemy, nie dystrybuujemy ani nie dzierżawimy danych osobowych w celach komercyjnych osobom lub organizacjom.

W JAKI SPOSÓB (I W JAKIM CELU) WYKORZYSTUJEMY OTRZYMANE OD CIEBIE INFORMACJE?

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzaniem danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem strony internetowej zajmuje się spółka Computools. Nasze dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej. Jesteśmy administratorem danych, które przetwarzamy w ramach niniejszej polityki (o ile nie zaznaczono inaczej) - oznacza to, że ponosimy odpowiedzialność za decyzje dotyczące sposobu przechowywania i wykorzystywania Twoich informacji osobowych.

ZGODA NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI

Przesyłanie i/lub umieszczanie informacji na Stronie oznacza Twoją zgodę na treść niniejszej Polityki prywatności i oznacza, że ​​wyrażasz zgodę i pozwolenie Computools na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie/rozpowszechnianie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tego dokumentu, nie podawaj nam swoich informacji. Główne obszary przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych:

Przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych odbywa się tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną. Głównymi przyczynami powstania podstawy prawnej przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych są:

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • Jest to nasz obowiązek prawny;
 • Zgodnie z wymogami prawa mieści się to w zakresie naszych interesów biznesowych.

CELE MARKETINGOWE:

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu badań marketingowych i analizy cech odwiedzających w celu:

 • Reklamy i sprzedaży, a także dostarczania informacji o naszych usługach.
 • Administracja naszej strony internetowej zgodnie z warunkami umowy i do przetwarzania wewnętrznego; obejmuje to poprawki błędów, analizę danych, testowanie, badania, zbieranie statystyk i sondaże.
 • Ulepszanie naszej strony internetowej w celu zapewnienia, że ​​zawartość jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera.
 • Oceny i zrozumienia skuteczności reklam, które pokazujemy Tobie i innym oraz aby wyświetlać Ci odpowiednie reklamy.
 • Udzielania porad i konsultacji w zakresie usług.

UZASADNIONE INTERESY DLA POTENCJALNEJ WSPÓŁPRACY:

Gdy kontaktujesz się z nami w dowolny ze sposobów wymienionych na naszej stronie internetowej, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wyjaśnienia Twojego zapytania, a także wybrania sposobu skontaktowania się z Tobą w celu dalszej potencjalnej współpracy. Zwracamy uwagę, że takie wnioski mogą być rejestrowane i przechowywane przez odpowiedzialnego administratora spółki Computools.

Również budując relacje biznesowe z potencjalnymi kandydatami na stanowisko, aby zapoznać się z ich kwalifikacjami i poziomem zawodowym, możemy przekazać naszemu potencjalnemu lub obecnemu klientowi Twoje CV.

W większości przypadków Computools musi bardziej szczegółowo przestudiować biografię kandydata, aby uzyskać wyobrażenie o osobie przed ujawnieniem poufnych, wrażliwych i/lub oficjalnych informacji. Możemy poprosić Cię o podanie bardziej szczegółowych informacji; indywidualny numer podatnika, obywatelstwo, rejestr karny oraz inne dodatkowe i specjalne kontrole przeszłości.

INTERESY PRAWNE DO WSPÓŁPRACY:

Jeżeli jesteś naszym kandydatem na stanowisko, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przygotowania i powstania dokumentacji kontraktowej, organizacji wymiany rozliczeń (faktur); przestrzegania listy sankcji, a także przestrzegania warunków zakazu konkurencji.

KTÓRE DANE OSOBOWE MOŻEMY PRZETWARZAĆ?

MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE, JEŚLI:

 • Jesteś naszym kandydatem na to stanowisko.
JAKICH INFORMACJI NIE ZBIERAMY?

Nie zbieramy informacji o nieletnich. Świadomie nie zabiegamy o ani nie zbieramy danych online ani danych osobowych ani nie oferujemy usług osobom poniżej 18 roku życia. Jeśli dowiemy się, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała nam dane osobowe bez zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu trwałego usunięcia takich informacji.

JAKIE INFORMACJE OTRZYMUJEMY OD CIEBIE?

W kontekście niniejszej Polityki Prywatności, przez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie dotyczące Ciebie dane osobowe, które bezpośrednio lub pośrednio Cię identyfikują.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ OBEJMUJĄ:

Informacje identyfikujące: kiedy decydujesz się na interakcję z nami i podajesz odpowiednie informacje poprzez opinie lub poprzez wypełnienie indywidualnych formularzy lub wniosków online o dane i podanie informacji, które mogą obejmować:

 • Twoje imię;
 • Środki komunikacji z Tobą (numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe – Twoje dane osobowe lub służbowe, w zależności od charakteru naszej relacji z Tobą lub z osobą, dla której pracujesz);
 • Dane osobowe uzyskane w trakcie komunikowania się z Tobą przez telefon, e-mail i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Computools zbiera informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika: podczas interakcji z nami za pośrednictwem naszej Strony internetowej (stron internetowych) możemy zbierać więcej niż tylko informacje umożliwiające identyfikację. Możemy również zbierać informacje, które mogą ujawnić inne aspekty Twojej historii przeglądania lub inne informacje o Tobie za pomocą szeregu technologii. Obejmują one między innymi pliki cookie, tagi, sygnały nawigacyjne, śledzenie IP/URL i inne narzędzia. Takie informacje mogą obejmować:

 • Informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do łączenia się z Internetem, Twoje dane rejestracyjne, typ i wersję przeglądarki, strefę czasową, typy i wersje podłączanych modułów przeglądarki, system operacyjny i platforma, zapytania wyszukiwarki używane przez Ciebie, odwiedziny strony internetowej, linki wyjściowe, typ platformy, znaczniki czasu, liczbę kliknięć, oglądane reklamy i informacje o lokalizacji;
 • „Cookies” to fragmenty kodu tekstowego, które są przechowywane na komputerze podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies mogą być umieszczane przez nas lub przez podmioty trzecie – reklamodawców, z którymi współpracujemy. „Tagi” i sygnały nawigacyjne w sieci Web to kody skryptów używane głównie do śledzenia aktywności osób odwiedzających naszej strony internetowej (stron internetowych) przez programy do analityki internetowej.

Ponadto pliki cookie, tagi i inne narzędzia umieszczane przez strony trzecie mogą gromadzić inne informacje o Tobie.

Możesz zablokować lub wyłączyć pliki cookie na swoim komputerze, ograniczyć zbieranie danych osobowych za pomocą plików cookie, ale w takim przypadku nie będziesz mógł korzystać z niektórych właściwości funkcjonalnych strony internetowej.

Spółka Computools może również korzystać z innych usług śledzenia (programów stron trzecich), takich jak Google Analytics, aby zrozumieć i przeanalizować warunki korzystania z naszej strony internetowej (stron internetowych). Należy pamiętać, że Computools zbiera informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę w ramach zapytania strony internetowej, w tym pliki cookie i Twój adres IP. W takim przypadku Google również otrzymuje te informacje, a ich wykorzystanie podlega polityce prywatności Google.

W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY I PRZEKAZUJEMY OTRZYMANE INFORMACJE?

Ponieważ Computools jest spółką międzynarodową, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z grupy Computools. Wszystkie z nich są związane odpowiednimi umowami o ochronie prywatności i transferze danych.

Wszystkie otrzymane dane osobowe są przechowywane i chronione przy użyciu wszelkich odpowiednich środków technicznych i fizycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych i chronić przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą,zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

Twoje dane osobowe są przechowywane w usługach zarządzania bazami danych w chmurze, z których korzysta Computools. Okres przechowywania danych zależy od celu, w jakim są przetwarzane. Okres ten nie przekroczy jednak czasu niezbędnego do osiągnięcia tego celu. Okres przechowywania obliczany jest na podstawie charakterystyki objętości, charakteru, poufności danych osobowych, celów ich przetwarzania, a także możliwości realizacji tych celów w inny sposób.

Jeśli nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych, bezpiecznie je usuniemy lub zniszczymy.

JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE?

BEZPIECZEŃSTWO

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów w zakresie ochrony przekazanych nam danych osobowych zarówno w trakcie ich przekazywania, jak i bezpośrednio po ich otrzymaniu. Wszystkie przetwarzane dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Jednak żadna metoda przesyłania informacji przez Internet, urządzenie mobilne lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego pomimo naszych najlepszych starań Computools nie może zagwarantować ani zapewnić 100% bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przesyłasz do nas za pomocą naszych zasobów online.

Wszyscy przedstawiciele spółki Computools, którzy pracują z danymi osobowymi, podpisują ścisłe i surowe umowy NDA (Non-Disclosure Agreements).

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Należy pamiętać, że inne strony internetowe, do których prowadzą linki na Stronie internetowej lub w wiadomościach e-mail Computools, mogą zawierać przepisy o prywatności różniące się od niniejszej Polityki prywatności. Spółka Computools nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani wiarygodność takich stron.

JAKIE MASZ PRAWA?

PRZEKAZUJĄC NAM DANE OSOBOWE W CELU PRZETWARZANIA, PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA:

 • Możesz zażądać dostępu do danych osobowych;
 • Możesz zażądać sprostowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie;
 • W pewnych okolicznościach (na przykład, gdy ustanie konieczność przetwarzania niektórych podanych przez Ciebie danych osobowych), masz prawo zażądać usunięcia odpowiednich danych osobowych;
 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej uprzedniej zgody na to przetwarzanie, możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, po czym przetwarzanie danych ustanie;
 • Jeśli masz skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ ​​DOSTĘP, ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ INFORMACJE, KTÓRE POSIADAMY?

POPRAWIENIE I USUNIĘCIE TWOICH INFORMACJI

W każdej chwili masz prawo do przeglądania, poprawiania lub żądania usunięcia swoich informacji z naszych rejestrów. Od momentu zgłoszenia wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (OPINIE)

Aby przejrzeć, poprawić lub poprosić o usunięcie informacji z naszych rejestrów, wyślij do nas wiadomość e-mail na adres hr@computools.com. Okres odpowiedzi na takie zapytanie wynosi 30 dni kalendarzowych. W celu zidentyfikowania i zweryfikowania Twojej tożsamości, możemy zażądać od Ciebie określonych informacji, aby upewnić się, że Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione nikomu, kto nie jest uprawniony do ich otrzymania.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w naszej Polityce prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie i, w razie potrzeby, przesłane do Ciebie pocztą elektroniczną. Prosimy o częste odwiedzanie strony Polityki, aby nie przegapić aktualizacji i zmian w naszej Polityce prywatności.