Czym się różnią Junior, Middle i Senior specialisci?

W jaki sposób zbudowana jest hierarchia stanowisk w branży IT?

Jakie umiejętności musi posiadać stażysta, aby stać się młodszym specjalistą, a jaka wiedza oddziela początkującego dewelopera od doświadczonego Senior-specjalisty? Skoro czytasz ten post, to prawdopodobnie nie wiesz lub masz tylko mgliste pojęcie o różnicy między Trainee, Junior, Middle i Senior specjalistą. 

Podobnie jak w każdej innej branży, w tworzeniu oprogramowania istnieje pewna hierarchia specjalistów. Szybkość wspinania się po szczeblach kariery zależy od umiejętności technologicznych, zdolności przywódczych i cech osobowych. Najczęściej firmy stosują własne kryteria oceny pracowników. Na przykład w jednej firmie jest to Senior-deweloper, a w innej – te same obowiązki wykonuje Middle. Niemniej jednak w branży IT istnieją pewne spójne cechy dla pracowników każdego poziomu. Zastanówmy się nad nimi głębiej.

Hierarchia stanowisk w IT: od Trainee do Senior

Trainee

Przy pierwszym wkroczeniu w świat IT zostajesz stażystą lub praktykantem. Pod kierownictwem doświadczonego mentora rozwijasz się przez 2-3 miesiące (okres ten zależy również od umiejętności i starań specjalisty, ale w niektórych firmach program stażowy przewiduje zatrudnienie przez pół roku).

Są dwa główne wymagania wobec stażysty:

• teoretyczne rozumienie narzędzia i pewne praktyczne umiejętności pracy z nim;

• znajomość języka angielskiego.

Dla stażystów niektóre firmy oferują firmowe kursy języka angielskiego. W tym przypadku należy pamiętać o podwójnym obciążeniu pracą związaną ze studiami. Mało prawdopodobne jest jednak, że kandydat nie posiadający wiedzy dostanie się na staż – konkurencja jest zbyt duża, gdyż kandydaci zazwyczaj mają w swoim bagażu „edukacyjnym” ukończone kursy, a niektórzy mają nawet doświadczenie w programowaniu „dla siebie”.

Junior

Est to następny po stażu szczebel w hierarchii stanowisk w IT. I on, bez przesady, będzie najtrudniejszy, jeśli opuściłeś staż, a po jakimś czasie postanowiłeś wrócić do branży. Aby uzyskać pracę na stanowisku Junior-specjalisty bez stażu, trzeba mieć własne projekty, które świadczą o umiejętnościach technologicznych.

Młodszy specjalista musi posiadać fundamentalną wiedzę na temat teoretycznej części swojego zawodu oraz podstawowe rozeznanie w pokrewnych dziedzinach.

Wśród soft skills, które się na pewno przydadzą należy wyróżnić:

• pragnienie rozwoju i uczenia się (zwłaszcza na swoich błędach);

• zmierzanie do wytkniętego celu;

• adekwatna reakcja na krytykę;

• samokontrola.

Najważniejsze wymaganie wobec takiego specjalisty można podsumować jednym zdaniem: umiejętność rozwiązywania niezbyt skomplikowanych problemów technologicznych samodzielnie lub pod nadzorem doświadczonych kolegów. Jeśli obecnie zajmujesz takie stanowisko, nie bój się prosić o radę, gdy zorientujesz się, że utknąłeś w jednym miejscu. W takich sytuacjach nie warto obwiniać swojej niskiej wydajności o to, że jesteś juniorem i nie wiesz zbyt wiele.

Middle

Specjalista tego poziomu jest bardziej zaangażowany w podejmowanie decyzji i komunikację z klientem. Ponadto kontynuuje samodzielne rozwiązywanie problemów, ale nie tylko technologicznych. Mogą wykonać zadanie o 1,5-2 godziny szybciej niż młodszy specjalista. Z uwagi na większe doświadczenie wie, jak przełożyć potrzebę biznesową na rozwiązanie technologiczne i jakie podejście zaproponować w konkretnym przypadku. 

Przykładowo, middle-deweloper rozumie, dla czego tworzony jest produkt, a więc implementuje maksymalną liczbę scenariuszy, aby zapobiec niestandardowym działaniom użytkowników. Jest to osoba w zespole, która zna standardy szablonów i rozwiązań i potrafi odróżnić dobrze napisany kod od słabej implementacji na ich podstawie.

Do soft skills junior-specjalisty należy zaliczyć umiejętność współpracy z zespołem i omawiania niuansów pracy w celu osiągnięcia wspólnego celu. Pomimo swojego doświadczenia, nadal potrzebują pomocy w zrozumieniu kierunku pracy lub podejmowaniu trudnych decyzji. Niekiedy jednak może być również mentorem.

Senior

Ten szczebel w hierarchii stanowisk w IT zajmuje doświadczony pracownik, który nie potrzebuje przede wszystkim mentoringu. Osoba ta pracowała intensywnie z kodem i, co częstsze, posiada zaawansowany stos technologiczny. Jego głównym zadaniem – jest podejmowanie właściwych decyzji technologicznych, które zminimalizują koszty i przyniosą korzyści biznesowi. Doświadczenie zawodowe pozwala mu na przewidywanie problemów w produkcie. 

Wysoki stopień zaufania, jakim kierownictwo obdarza takiego pracownika, otwiera przed nim możliwości zmiany architektury w oparciu o własną wizję. Jednak aby to zrobić, Senior musi mieć dobre umiejętności komunikacyjne, aby przekonać zarówno zespół, jak i klienta do swoich racji. Przekazywanie opinii współpracownikom musi być dobrze uzasadnione, dlatego bez zrozumienia narzędzi programistycznych – nie da się zostać specjalistą najwyższego szczebla. Specjalista może również wpływać na zespół od strony rozwoju technologicznego: rozdzielać zadania, ustalać priorytety itp.

Po osiągnięciu pewnych sukcesów Senior może otrzymać propozycję przejścia na stanowisko Tech/Team Lead lub Architect.

Czym są te stanowiska i jaki jest ich zakres obowiązków:

• Tech/Team Lead –  to osoba, posiadająca umiejętności zarządzania i doświadczenie technologiczne. Osoba ta organizuje efektywną pracę zespołu, odpowiada za podział zadań (tak, aby każdy członek zespołu miał pracę), rozwiązuje konflikty, ocenia rozwój zawodowy współpracowników i pomaga znaleźć obszary do rozwoju zawodowego.

• Architekt – to osoba, posiadająca największą wiedzę technologiczną w zespole, która buduje architekturę całego produktu. Zajmuje się ryzykiem i problemami, które pojawiają się podczas procesu rozwoju. Doradza współpracownikom i może dokonać ostatecznego przeglądu kodu. Specjalista ten musi doskonalić swoją wiedzę, ponieważ jego zadaniem jest znalezienie najlepszych rozwiązań, które spełnią potrzeby zamawiającego.

Jeżeli spojrzymy na te dwa stanowiska z perspektywy rozwoju zawodowego Seniora, to pierwsze – będzie krokiem w bok, ponieważ w ten sposób będzie się usprawniać swoje soft skills. Drugie wiąże się oczywiście z utrzymywaniem się „w formie” i poznawaniem najnowszych technologii.

Bez względu na to, jaką rolę obecnie zajmujesz w hierarchii IT, Twoje obowiązki i umiejętności będą się zmieniać z każdym kolejnym stanowiskiem. Właśnie dlatego, aby jak najszybciej rozwijać swoją karierę, powinieneś studiować literaturę fachową nie tylko w swojej dziedzinie, ale także interesować się tym, co bierze pod uwagę Twój mentor lub przełożony. 

Nawiasem mówiąc, Computools poszukuje obecnie Middle i Senior-specjalistów  w różnych kierunkach. I jeżeli chciałbyś pracować w międzynarodowej firmie i tworzyć atrakcyjne, wypełnij formularz zwrotny, a my wyszukamy dla Ciebie ciekawe oferty. 

DOŁĄCZ DO COMPUTOOLS

WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB NAPISZ DO NAS NA hr@computools.com A DOBIERZEMY DLA CIEBIE INTERESUJĄCĄ OFERTĘ

    CV (W FORMACIE: .DOC, DOCX, .PDF LUB .RTF)*

    WYŚLIJ CV →