Czym są Soft i Hard Skills: jakie cechy są ważne dla specjalisty IT

Najważniejsze Soft i Hard Skills, które powinien posiadać specjalista IT.

Profesjonalizm specjalisty (nie tylko w branży IT) mierzony jest zarówno umiejętnościami technicznymi (Hard), jak i osobistymi, miękkimi (Soft). Soft i Hard Skills zależą od rozwoju społeczeństwa, więc zmieniają się co jakiś czas. Jednak na portret idealnego kandydata w każdej firmie składa się tylko symbioza tych cech.

Świetny specjalista UI/UX, który nie cierpi spotkań z klientami, oczywiście nie stanie się częścią zespołu, który prowadzi osobistą komunikację z zamawiającymi. Jednak z powodzeniem będzie współpracował z innym zespołem, w którym tę odpowiedzialność przejmuje Project Manager. Czyli pracownik, w pewnym stopniu, powinien być obdarzony umiejętnościami miękkimi, które pozwolą mu łatwo zintegrować się z firmą, która ma już ustalone wartości i kulturę. 

Na czym polega różnica między Soft i Hard Skills?

• Hard Skills – to coś, czego można się nauczyć lub co można doskonalić w różnych placówkach edukacyjnych. Mogą być zmierzone i zademonstrowane wizualnie, za pomocą certyfikatów, dyplomów itp. Soft Skills człowiek posiada od urodzenia lub nabywa przez doświadczenie, a ocenia się je za pomocą wskaźników zachowania. 

• Wymagania wobec Soft i Hard Skills są różne: umiejętności zawodowe są stałe, niezależnie od zespołu i kultury korporacyjnej. Na przykład programista musi pisać przejrzysty kod i znać określone frameworki. Wymagania dotyczące kompetencji technologicznych specjalisty mogą się zmieniać, ale w ramach postępu w branży: wydanie nowej wersji w danym języku programowania, rozbudowa bibliotek itp. Kompetencje osobiste są zmienne i sytuacyjne, mogą być stosowane w każdej pracy.

• Umiejętności twarde – polegają na zdolności do wykonania zadania, a umiejętności miękkie dotyczą procesu jego wykonywania: adaptacji, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i podejmowania właściwych decyzji.

TOP Soft i Hard Skills w ІТ branży

Według LinkedIn najbardziej pożądanymi  Hard Skills są:

• Blockchain (Blockchain)- technologia, która powstała w 2009 roku do celów wspierania kryptowalut. Służy do przechowywania, przetwarzania i przenoszenia danych osobowych przez Internet.

• Cloud Computing (Przetwarzanie w chmurze) – technologia, która pozwala na przechowywanie danych na zdalnych serwerach i pełne zarządzanie nimi. Użytkownik może szybko uzyskać dostęp do puli zasobów (np. pamięci masowej danych, serwerów, sieci komunikacyjnych, aplikacji i usług) i równie szybko może odmówić jej.

• Analytical Reasoning (Rozumowanie analityczne) – umiejętność, przydatna przy przetwarzaniu dużych ilości informacji. Prognozowanie i modelowanie sytuacji, ocena poprzez uwzględnienie wpływu różnych czynników – te umiejętności pozwalają wprowadzić firmę na nowy poziom.

• Artificial Intelligence (Sztuczna inteligencja) – technologia tworzenia inteligentnych programów, maszyn, usług, aplikacji itp. Produkty oparte na AI analizują otrzymane informacje, wyciągają wnioski i podejmują decyzje, są w stanie stale się uczyć i stosować zgromadzoną wiedzę, czyli wykonywać te same czynności co ludzki mózg.

• UX Design (Projektowanie interfejsu z uwzględnieniem potrzeb użytkownika) – umiejętność stworzenia projektu produktu w taki sposób, aby jego użytkowanie było jak najbardziej intuicyjne i efektywne.

Do popularnych Soft Skills należą:

• Samoorganizacja. Jest niezwykle potrzebna do efektywnej i owocnej pracy. Uważa się, że samoorganizujący się pracownik koncentruje się, znajduje i przetwarza informacje oraz stale uczy się i rozwija samodzielnie (bez przypomnień i kontroli). Posiada wiedzę na temat zasad zarządzania czasem i stosuje się do nich.

• Skupienie na kliencie. Deweloper, projektant, content-menedżer i każdy z pozostałych członków zespołu powinien rozumieć, jaki problem klienta rozwiązuje ten produkt i jaką wartość dostarcza. Tylko ci, którzy rozumieją, CO robią i DLACZEGO to robią, mogą wybrać właściwe podejście i osiągnąć najkorzystniejsze rezultaty.

• Umiejętność pracy w zespole. Specjalista, który posiada tę umiejętność dobrze rozwiniętą, potrafi słuchać i wspierać, spokojnie reaguje na sugestie współpracowników, konstruktywnie wyraża krytykę.

• Komunikatywność. Przejawia się ona poprzez umiejętność słuchania, negocjowania, przekonywania. Komunikatywny specjalista nie boi się wystąpień publicznych, łatwo staje się wykładowcą na seminariach i znajduje wspólny język zarówno z zespołem, jak i klientami.

• Krytyczne myślenie – zdolność do obiektywnej analizy sytuacji i podejmowania decyzji. Sprzyja temu logiczne myślenie, obserwacja, pomysłowość, zdolności adaptacyjne i zręczność. Pracownik z rozwiniętym myśleniem krytycznym ma pozytywne nastawienie do zmian i holistyczne podejście do rozwiązywania problemów.

• Inteligencja emocjonalna – zdolność do kontrolowania własnych emocji i okazywania empatii.

Umiejętność tę uznaje się za rozwiniętą, gdy osoba:

1. wyczuwa ukryte emocje rozmówcy;

2. potrafi odmówić i wyjaśnić powód odmowy;

3. przyznaje się do błędów;

4. nie zależy od ocen innych;

5. szybko opanowuje emocje występujące w następstwie konfliktów;

6. działa stosownie do okoliczności;

7. rozdziela pracę i relacje osobiste.

W jaki sposób oceniane są Soft i Hard Skills?

Ze względu na to, że Soft Skills – są kompetencjami osobistymi, których nie można zmierzyć ani potwierdzić dyplomami, są one sprawdzane poprzez wykorzystanie modeli pewnych sytuacji z przeszłości kandydata i pytanie o jego doświadczenie. Właśnie w tym czasie, gdy rozmówca odpowiada na pytania, wyjaśnia szczegóły i mówi o sposobach rozwiązania problemu, ujawniają się jego elastyczne umiejętności.

Najpowszechniejszym schematem jest – STAR. Ocena zachowania kandydata dokonywana w czterech krokach:

Situation. Specjalista jest proszony o opisanie sytuacji i problemu, który wymagał rozwiązania. Jaką rolę on spełniał i kto jeszcze był w to zaangażowany?

Task. Na czym polegało zadanie do wykonania? Jaki był cel, który miał być osiągnięty?

Action. Najważniejszy blok odpowiedzi. W nim specjalista opisuje czynności, które wykonywał. One najbardziej charakteryzują Soft Skills.

Result. Jakiego rezultatu osiągnął kandydat i czy był to rezultat pożądany.

Sprawdzenie umiejętności zawodowych odbywa się w sposób prostszy: specjaliście zadaje się pytania dotyczące teorii: podstawowej wiedzy i opanowania technologii, a następnie proponuje się mu rozwiązanie problemów użytkowych w celu potwierdzenia rzeczywistego doświadczenia.

Soft i Hard Skills: co jest ważniejsze?

Firma Wonderlic przeprowadziła sondaż z którego wynika, że 93% pracodawców wskazuje dostępność niezbędnych umiejętności elastycznych – jako czynnik decydujący o zatrudnieniu specjalisty. Wynika z tego, że przy wyborze pomiędzy dwoma kandydatami o takiej samej wiedzy zawodowej, preferowany będzie ten, który posiada dobre Soft Skills.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2015 roku przez Stanford Research Center, Harvard University i Carnegie Foundation, tylko 15% awansów wynika z rozwoju umiejętności czysto zawodowych. 85% pracowników osiągnęło sukces zawodowy dzięki elastycznym umiejętnościom. Senior odróżnia się od Junior-specjalisty nie tylko doświadczeniem i wiedzą, ale także umiejętnością podejmowania korzystnych dla firmy decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

Ponadto zespół Computools jest przekonany, że jedynie wytrwałe rozwijanie umiejętności Soft i Hard Skills pozwoli kandydatowi stać się specjalistą, który będzie pożądany przez pracodawców. Jeżeli dążysz do samodoskonalenia osobistego i zawodowego – to wyślij swoje CV i dołącz do nas!

DOŁĄCZ DO COMPUTOOLS

WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB NAPISZ DO NAS NA hr@computools.com A DOBIERZEMY DLA CIEBIE INTERESUJĄCĄ OFERTĘ

    CV (W FORMACIE:.DOC, DOCX, .PDF LUB .RTF)*

    WYŚLIJ CV →